Antwoord minister Blok op Kamervragen experiment Den Haag

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Minister Blok geeft aan dat de bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid van hun woning. De bewoners zijn door de gemeente gewezen op de toepasselijke garantie van de Stichting Garantiewoning als er onverhoopt toch iets mis mocht zijn. Een en ander is als volgt verwoord:

“De aannemers die aan de garantieregeling deelnemen hebben van tevoren verklaard dat zij aan de bouwregelgeving zullen voldoen. Op de woningen van deze aannemers zit een garantie tegen gebreken die na de oplevering worden geconstateerd. Mocht de aannemer deze garantie onverhoopt niet na kunnen komen, dan is er als vangnet een waarborgregeling die er voor zorgt dat gebreken alsnog zonder tussenkomst van de aannemer kosteloos worden hersteld. Via dit waarborgcertificaat is de bouwkwaliteit van deze woningen verzekerd.”

Het is en blijft wonderlijk dat een verzekering voor gebreken, een regeling voor als er onverhoopt iets mis is, in verband wordt gebracht met de wettelijke eis dat een bouwwerk aan de voorschriften moet voldoen. De verzekering zegt helemaal niets over het voldoen aan de wettelijke eisen. De verzekering is er voor gebreken die eventueel door de koper worden geconstateerd, niet meer en niet minder.

Evenzo is het wonderlijk dat de aannemers die aan de garantieregeling deelnemen van tevoren hebben verklaard dat zij aan de bouwregelgeving zullen voldoen. Iedereen moet zich aan de wet houden. Heeft het bijzondere waarde dat de aannemers hier een verklaring over hebben afgelegd? Aannemers moeten wettelijk al aan de bouwregelgeving voldoen, een verklaring voegt niets toe. Het gaat er niet om wat de aannemers verklaren maar om wat zij doen en wat objectief aantoonbaar is vastgesteld over het voldoen aan de voorschriften.

De berichtgeving over dit experiment blijft me verbazen. Even wat highlights tot heden:

“De aannemer verklaart dat hij aan de bouwregelgeving zal voldoen.” En wat hebben we daar aan? Wie bedenkt zoiets?

“De waarborgregeling zorgt er voor dat gebreken kosteloos worden hersteld.” En wat zegt dat over het voldoen van bouwwerken?

“De bouwconsument zal blijer worden van de beoogde nieuwe wet.” Het gaat er om dat aan de wet wordt voldaan niet wie waar wel of niet blij of blijer van gaat worden, toch?

“Er mag geen twijfel bestaan over het feit dat de bouwsector gewaarborgde kwaliteit levert.” Een feit is wat objectief (dus onafhankelijk) is getoetst. Dit is vooralsnog niet aan de orde dus hebben we het nog even niet over feiten.

Voor de bouwconsument van de betreffende woningen zijn maar twee dingen relevant:

  1. Voldoen de woningen ja of nee?
  2. Is dit feitelijk vastgesteld? Let wel, feitelijk is objectief en getoetst.

Tot op heden is dit niet duidelijk.

Relevant in bredere zin is wat er van het experiment is geleerd en wie hier iets aan heeft. Volgens de berichtgeving is het een waardevol experiment geweest. Zo worden er, mede naar aanleiding van dit experiment, eisen geformuleerd aan minimaal te controleren onderdelen van een bouwwerk en heeft het experiment bijgedragen aan het formuleren van lagere regelgeving. Hierbij moet u denken aan vragen over kleine afwijkingen van het Bouwbesluit bij de gereedmelding van het bouwwerk en welke documenten hierbij dienen te worden aangeleverd bij de gemeente. Ook is het experiment naar zeggen van belang voor de ontwikkeling van instrumenten van betrokken kwaliteitsborgers en wordt de opgedane ervaring in de samenwerking met gemeenten als waardevol gezien.

Het experiment is als apart spoor uitgevoerd naast de nu gebruikelijke controle van de gemeente. Hiermee is er in mijn ogen geen reden aan te nemen dat er nu ineens een verhoogd risico bestaat. Tegelijkertijd heb ik geen reden aan te nemen dat hier extra goed is gecontroleerd nu zowel gemeente én een private kwaliteitsborger naar de kwaliteit hebben gekeken. Zonder duidelijkheid over de volledigheid en objectiviteit van de controles kun je hier weinig van vinden.

Informatie over experimenten en pilots wordt mondjesmaat gedeeld. Het is vooral een interne kwestie. Het gebrek aan openheid wakkert speculatie aan. Het moet normaal zijn dat er wordt geëxperimenteerd. Experimenten en pilots lopen parallel aan het werk van gemeenten waardoor er niet ineens meer risico’s ontstaan.

De beoogde wet zorgt er voor dat er bouwbreed op een positieve manier wordt gewerkt aan kwaliteit. Als het besef aangroeit dat we het eens moeten worden over wat kwaliteit is en hoe je het vaststelt (de standaard voor kwaliteitsborging), bouwers hier aan gehouden kunnen worden en de feitelijke vaststelling ook goed wordt geregeld,   (onafhankelijk en deskundig), dan gaat het helemaal goed komen.

Lees de beantwoording van Kamervragen.

Oh ja, mocht het onverhoopt toch misgaan. Bel dan even de verzekering.

 

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren