Asbestdaken: omvang probleem neemt toe

< Terug naar blogoverzicht

Hoeveel vierkante meter aan asbestdaken we in Nederland precies hebben blijft nog even een raadsel. Naar zeggen gaat het om zo’n 100 miljoen m2. De cijfers wisselen nogal. Dit blijkt uit een vergelijk van publicaties, bijvoorbeeld die van de provincie Gelderland, goed voor een substantieel aandeel ‘bestaande voorraad’.

In het Versnellingsplan Asbestdaken van juli 2017 heeft de provincie het nog over 14 miljoen m2. Uit recent onderzoek – van de provincie – is nu, in april 2018, sprake van 20 miljoen m2. Lees hier over het onderzoek. Het betreft zo’n 150.000 gebouwen, circa 80% op het platteland. 15% in de bebouwde kom en 5% op bedrijventerreinen. De spontane aanwas van 6 miljoen m2 is een afwijking van 42% meer in nog geen jaar. Het geeft blijk van voortschrijdend ‘inzicht’ en nog belangrijker … het probleem is alleen nog maar groter dan eerder ingeschat. Dat zal in de overige provincies waarschijnlijk niet anders zijn. Maakt zo’n afwijking wat uit? Ik denk het wel als je een strakke planning hebt, daar beleid op maakt, subsidies afstemt, de bemensing regelt enz.

Indicatieve kosten en aanpak

Indicatief liggen saneringskosten ruwweg tussen de € 6 en € 12 per m2. In combinatie met het aanbrengen van nieuwe golfplaten moet tussen de € 12 en € 20 per m2 worden betaald. Een andere optie is bij sanering te kiezen voor een geïsoleerd dak. Voor deze keuze liggen de kosten tussen de € 25 en € 35 per m2. Het is verstandig bij meerdere partijen uw licht op te steken en advies in te winnen. Prijzen voor de sanering en een nieuw dak zijn zeer uiteenlopend. Dat geldt ook voor kwaliteit en garanties!

Stimuleringsmaatregelen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 april 2018 de beschikbare subsidie voor het verwijderen van asbestdaken, het budget voor het jaar 2018, van € 11,3 miljoen naar € 17,5 miljoen verhoogd. Bekijk hier de publicatie. Het plafond van € 11,3 miljoen is op dit moment (april 2018) al bereikt. Om sanering te blijven stimuleren is het budget voor de rest van het jaar nu dan ook bijgesteld.

De huidige subsidie voor asbestverwijdering bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van €25.000 per adres voor een dak groter dan 35 m2. Kies je voor een geïsoleerd dak met een substantiële verbetering in de RC-waarde dan kom je in aanmerking voor energie-investeringsaftrek. Combineer je asbestverwijdering met het plaatsen van zonnepanelen dan zijn er, afhankelijk van de provincie, ook nog eens extra subsidiemogelijkheden. Hoe dat precies zit vereist wat speurwerk omdat ook hier, per provincie, subsidieplafonds per jaar worden gehanteerd en de ene provincie meer doet dan de andere. Zonnepanelen gelijk ‘meenemen’ kan gunstig uitpakken in het reduceren of volledig wegpoetsen van de stroomrekening. Hierbij is het tevens goed energieleveranciers te vergelijken om te bepalen hoe de verrekening en terugleververgoeding uitpakt. Dat verschilt per energieleverancier. Bij een integrale aanpak kan ook bijvoorbeeld de verlichting worden meegenomen. Investeren in diverse energiezuinige technieken wordt gestimuleerd met een fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Achtergrond

Jaarlijks zijn er 900 tot 1.300 asbest gerelateerde overlijdens te betreuren. Drie keer per week is er ergens een brand waarbij asbest vrijkomt.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Dat is een hele klus.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren