Digitaal Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het LAVS wordt als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging binnen de asbestsanering gezien.

Hoe informatie wordt gemanaged is cruciaal om grip op processen te krijgen, te behouden, en er voor te zorgen dat taken correct worden uitgevoerd. Een informatiesysteem zoals het LAVS is een manier om volledigheid te kunnen garanderen, efficiënt te kunnen werken en de communicatie optimaal te laten verlopen. Na 4 jaar vrijwillig gebruik wordt nu ingezet op het bij wet regelen van het LAVS.

De cirkel rond

Het in kaart brengen, de wijze van inspecteren, het daadwerkelijk vaststellen van asbestbesmetting en vereiste sanering, de wijze waarop sanering wordt uitgevoerd en de controle dat hier correct aan is voldaan, komen samen. Alle stakeholders hebben belang bij gebruik van het LAVS.

Dit is mogelijk door verschillende eigen systemen uit te sluiten, geen haperende ICT, geen onduidelijkheid, geen subjectieve invulling van eisen.

Eigenlijk is het heel simpel: in een keer goed regelen is voor iedereen die met de asbestproblematiek te maken heeft winst.

Op het gebied van asbest is er urgentie. Het besef om het proces beter te organiseren met behulp van ICT is de afgelopen jaren min of meer aangegroeid. Een dwingende werkwijze wordt naar verwachting onderdeel van het instrumentarium. Dat klinkt eng maar biedt juist veel vrijheid.

Het is relevant in relatie tot de Wkb omdat er op het gebied van private kwaliteitsborging diverse sporen ontstaan. Er is een belang hier, als het even kan vooraf, lijn in te brengen. Dit vraagt om regie.

Interessant in dit kader zijn recente aanbevelingen van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.

Meer achtergrondinformatie:

Invoering landelijk asbestvolgsysteem (Tweede Kamer) lees met name het verslag van 13-04-2017

Het “stemmen” van instrumenten Kwaliteitsborging (mijn persoon)

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren