Geen controle op bouwen in afwijking van de vergunning

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

In de huidige situatie houdt de gemeente toezicht op de naleving van de bouwtechnische voorschriften en de omgevingsvergunning met de daaraan gekoppelde voorschriften (zie ook de nota van toelichting op het wetsvoorstel). Dat laatste deel, toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning met de daaraan gekoppelde voorschriften, is, met de beoogde knip publiek/privaat, tussen wal en schip gevallen.

Conform Artikel 7aa (Woningwet) ziet private kwaliteitsborging in eerste instantie op het voldoen aan technische voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur met betrekking tot het bouwen van een bouwwerk (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a).

De technische voorschriften hebben betrekking op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ook andere dan technische voorschriften worden gesteld (artikel 2, vierde lid en artikel 120 van de Woningwet).

Het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen, de algemene maatregel van bestuur gekoppeld aan de beoogde wet, voorziet niet in controle of het gerealiseerde bouwwerk, naast het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften, wel aan de vergunning voldoet.

Bij gereedmelding van het bouwwerk dient de vergunninghouder een dossier aan de gemeente te overleggen met betrekking tot het gerealiseerde bouwwerk. Een belangrijk onderdeel van de aan te leveren informatie is de verklaring van de kwaliteitsborger dat het werk voldoet. Hij verklaart dat er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk aan de voorschriften bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit voldoet, de technische voorschriften.

De gemeente beoordeelt het dossier enkel op volledigheid, de informatie wordt niet inhoudelijk getoetst. Hiermee is er ook op dat moment geen controle of het bouwwerk niet in afwijking van de vergunning is gerealiseerd.

Resumerend

De kwaliteitsborger controleert op het voldoen aan de technische voorschriften, hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit.

De gemeente controleert inhoudelijk niet of het gerealiseerde bouwwerk is gerealiseerd overeenkomstig de verleende vergunning.

Hiermee is er onder het beoogde stelsel wettelijk geen controle of er in afwijking van de vergunning – anders dan de technische bouwvoorschriften – wordt/is gebouwd.

Misschien is het nog een aandachtspuntjes …

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren