Gestolde consensus

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 24 maart jl. laat minister Blok per brief aan de Tweede Kamer weten dat hij het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen binnenkort bij de Kamer hoopt in te dienen. Nu hebben we wel eerder soortgelijke informatie gehad maar … deze keer lijkt het er toch op dat onze minister woord gaat houden.

In de brief is aangegeven dat in nader overleg met partijen de noodzaak en verbetering van het huidige stelsel wordt onderschreven evenals het belang om na jarenlange discussie nu vervolgstappen te zetten. Ook is er steun uitgesproken voor de ambitie en doelen. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten meegegeven bij te zetten vervolgstappen en nadere uitwerking.

In het wegen van belangen is de minister nu blijkbaar op een punt dat het voorstel ‘voldragen’ is.

Dat het anders moet is voor nagenoeg iedereen wel helder. Waar het natuurlijk om gaat is de manier waarop. De grote lijnen zijn wel bekend. Private partijen gaan het doen, transparant, reproduceerbaar, er komen instrumenten die onder toezicht van een toelatingsorganisatie gaan functioneren en onafhankelijke kwaliteitsborgers gaan er mee aan de slag. Het wetsvoorstel regelt een keten van verantwoordelijkheid. De structuur in combinatie met een verzwaring van de aansprakelijkheid van bouwers, iets wat nog apart moet worden geregeld, moet er voor gaan zorgen dat de bouw gestimuleerd wordt om de kwaliteit op een hoger niveau te brengen.

Het wetsvoorstel is tot op heden nog niet publiek. Dit is bewust gedaan om te voorkomen dat Jan en alleman er al op gaat schieten nog voor het bij de Kamer ligt. Heel begrijpelijk en verstandig want reken maar dat veel partijen hier een uitgesproken mening over zullen hebben. Teveel discussie nog voor het überhaupt in de Kamer is heeft nu eenmaal consequenties voor de kans van slagen.

Ook ik zit op het puntje van mijn stoel @ mission control met meerdere pc’s om me heen en behangen met smart devices als een soort commando. Ja ik zie wat … trek mijn wapen en schiet. U snapt … bij wijze van. Je wilt zo graag dat het inderdaad ook het best haalbare gaat worden en niet gestolde consensus om maar zoveel mogelijk partijen tevreden te stellen. Het best haalbare is niet hetzelfde als aan zoveel mogelijk wensen tegemoetkomen.

Ik werk met mijn club mensen al mijn hele leven aan kwaliteitsborging en de inzet op het best haalbare. Dan heb je inmiddels wel helder dat structuur in welke vorm dan ook je tot een bepaald niveau brengt. Het gaat er om dat mensen met de juiste houding gaan presteren. Daar zit de crux. Gaan we dat ook voor elkaar krijgen voor de bouw in brede zin? Ik zeg ‘we’ want ik zie het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het ‘gevaar’ van regels is dat het op papier wel klopt maar dat het in de praktijk minder goed uitpakt.

Dat gezegd hebbende, er moet vertrouwen zijn. We moeten erop vertrouwen dat de minister met het best haalbare komt en dat het gaat functioneren.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren