In contract opnemen: “bouwer maak aantoonbaar dat het werk voldoet”

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Aantoonbaar voldoen omvat de contractuele afspraken en overstijgend de bouwvoorschriften. Dit in het contract regelen moet vanzelfsprekend zijn.

Bij oplevering heb je beperkte mogelijkheden om te beoordelen of een werk voldoet. Ook wachten op gebreken en daar dan actie op nemen is uiteraard een vreemde benadering. Dan hebben we het over mosterd na de maaltijd en een piepsysteem. Het gaat letterlijk voorbij aan alle zaken die niet voldoen en onopgemerkt blijven simpelweg omdat je het niet meer kunt opmerken.

Wat kan er op tegen zijn het aantoonbaar voldoen met elkaar af te spreken? Brengt dit extra kosten met zich mee? Een bouwer kan immers stellen dat hij daar extra tijd in moet steken en het hem geld kost om ‘het aantoonbaar voldoen’ op te tuigen. Tja, dan ben ik benieuwd waar die kosten in zitten want als bouwer zul je zelf toch ook zaakjes moeten regelen in de categorie kwaliteit. Wat kun je aan kwaliteit verwachten van een bouwer die daar niets aan doet? Waar het om gaat is dat de bouwer laat zien hoe hij het doet. Daar kun je als opdrachtgever dan wat van vinden.

Het regelen is simpel:

De aannemer maakt tot genoegen van de opdrachtgever tijdig, tijdens de uitvoering van het werk, op een transparante wijze aantoonbaar dat het werk voldoet aan de bij overeenkomst gestelde eisen en wettelijke voorschriften.

Het aantoonbaar voldoen is onderdeel van de opneming en goedkeuring van het werk voor oplevering.

Dit moet feitelijk voldoende zijn. De bouwjurist zal u waarschijnlijk wijzen om het nog verder verduidelijken van de werking van deze passages om niet in het midden te laten wat eventuele consequenties voor de oplevering zijn: er kan geen sprake van verlenging van de oplevertermijn zijn bij niet nakoming van de verplichting ‘aantoonbaar voldoen’. Dat nog even verduidelijken is uiteraard prima. Ook kan extra worden benadrukt dat indien niet aantoonbaar is gemaakt dat het werk voldoet er geen goedkeuring van het werk wordt verleend. Door het onderdeel van de vereisten voor oplevering te maken wordt hier al in voorzien. Tegelijkertijd is het verduidelijken alleen maar goed.

Een bouwer die goed werk wil leveren, daar ook alles aan doet, dat ook laat zien, zal geen moeite hebben met deze vanzelfsprekende verplichting.

Over de manier waarop de bouwer het aantoonbaar voldoen dient in te vullen kun je een boek schrijven, misschien wel een hele reeks. Natuurlijk is het handig als je daar op voorhand concrete afspraken over maakt. Het helemaal dichttimmeren hoeft ook weer niet. Het is mijn verwachting dat na invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen we de juiste handvatten hebben om het gewoon standaard te regelen. Dat geldt dan in ieder geval voor het deel voldoen aan de bouwvoorschriften.

Het ligt op de weg van de overheid te bevorderen dat een en ander in de geldende regelingen wordt opgenomen. Voor nu is het een kwestie van contractueel afspreken.

Nu kunt u natuurlijk wachten tot de wet van kracht is. Of dat verstandig is vraag ik me af. Als professional ga je je voorbereiden, anticiperen, voorsorteren, je gaat nu al aan de slag.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren