Meekijken bij pilots

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Een belangrijk punt van kritiek op de wijze waarop pilots worden uitgevoerd is dat gemeenten niet mee kunnen kijken en bouwers bij oplevering niet kunnen laten zien wat ze gebouwd hebben. Het maakt de rol van de gemeente als ‘meekijker’ in pilots moeilijk. In de LinkedIn-groep Private kwaliteitsborging lezen we dat het meekijken beter moet en gaat.

Dit punt gaat over de vereiste regierol van de overheid en het nut om pilots als coproductie uit te voeren. Het is minder zinvol om pilots te laten gebeuren en achteraf er wat van te vinden. Achteraf kun je niet meer sturen. Het heeft de voorkeur tijdens de totale looptijd open en helder te zijn over wat er op welke manier gebeurt, waar op wordt gestuurd, wat het niveau is enz. Alleen zo leren alle deelnemers en is de uitkomst van pilots geen verrassing. Deze benadering maakt het mogelijk dat bouw- en woningtoezicht op ieder moment kan bijsturen.

Dit uitgangspunt is niet nieuw en het kan ook heel eenvoudig. Er zijn herhaaldelijk voorstellen gedaan om de Bouwdossier online omgeving hier voor in te zetten. Een omgeving waarin deelnemers, ieder met een eigen rol, met elkaar op een project kunnen samenwerken en helder is wat er wel of niet op welke wijze wordt gedaan: open, transparant vanaf dag 1. Het is volgens mij ook absolute noodzaak hier structuur in te brengen en het niet ieder voor zich op eigen houtje te gaan ontdekken.

We hebben bijna 400 gemeenten. Het aantal uitgevoerde pilots is nog steeds erg beperkt. Het zou goed zijn als alle gemeenten pilots gaan uitvoeren, bij voorkeur meerdere. Dat kan ook onder het waakzame oog van bouw- en woningtoezicht. Dan moet daar wel op voorhand de juiste structuur voor worden geregeld.

Het ligt voor de hand de punten van kritiek snel op te lossen en aan de bak te gaan.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren