Moeten breedplaatvloeren van ‘nieuwe’ gebouwen ook worden gecontroleerd?

< Terug naar blogoverzicht

Hernieuwde aandacht voor de breedplaatvloeren is een gevolg van commotie over onderzoek van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Cobouw heeft op 7 maart jl. reeds gemeld dat op deze locatie onderzoek wordt verricht, vloeren niet voldoen, er ruimtes buiten gebruik zijn genomen en zwaardere belastingen worden voorkomen. Met de inmiddels genomen maatregelen is er volgens minister Ollongren geen veiligheidsrisico.

Naar aanleiding van het rapport over de oorzaak van de gedeeltelijk instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport heeft het Rijk de navolgende acties geïnitieerd:

  • Gemeenten geïnformeerd over de onderzoeksrapporten.
  • Gemeenten verzocht een inventarisatie naar recent opgeleverde gebouwen uit te gaan voeren.
  • Gemeenten verzocht bij vergunningverlening goed op het risico van de betreffende vloerconstructie te letten.
  • Bouwers, constructeurs en leveranciers zijn opgeroepen informatie te verstrekken voor onderzoek.
  • Er is een informatiedocument voor het beoordelen van bestaande gebouwen verstrekt.
  • Gemeenten verzocht gebouweigenaren te vragen hun gebouw te laten controleren door middel van het stappenplan in het informatiedocument.
  • Gemeenten verzocht toe te zien dat eigenaren van de betreffende gebouwen daadwerkelijk onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.
  • Gemeenten verzocht de minister (BZK) te informeren over onveilige gebouwen waar versterking of ontruiming nodig is.
  • NEN is gevraagd te bezien of toelichting op de toepasselijke NEN-norm verduidelijking behoeft.

Er is niet gekozen voor maatregelen die betrekking hebben op het bouwen om er voor te zorgen, dat vloeren ook voldoen nog voor ingebruikname van een gebouw.

Wat dat betreft is het wachten op hoe het verder gaat met de beoogde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Er staan geen andere deel(maatregelen) op stapel. Het wil echter nog niet zo vlotten met die wet. De behandeling staat nu al negen maanden on hold.

Zonder maatregelen die regelen dat vloeren van nieuwe gebouwen aan de eisen voldoen is en blijft het verzoek van voormalig minister Plasterk van 9 oktober 2017, om de vloeren van risicogebouwen opgeleverd na 1999 te controleren, dan ook van kracht.

Hiermee moeten de vloeren van alle nieuwe gebouwen (binnen de omschreven categorie) dus ook, gebaseerd op het stappenplan in het informatiedocument, worden gecontroleerd.

Controle stopt niet …

Pieter Plass
icon-linkedin icon-twitter

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren