‘Onbedoeld’ een noviteit in kwaliteitsborgingsland

< Terug naar blogoverzicht

Bij onderzoek naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren dienen de adviezen van bureau Hageman te worden gebruikt. Hageman heeft voor dit doel een informatiedocument en toelichting opgesteld.

De adviezen geven uitleg over hoe de normen situatiespecifiek moeten worden toegepast bij de check op het voldoen van breedplaatvloeren.

Controle op papier kan aanleiding zijn voor nader onderzoek. De Hageman-documenten omschrijven dat in voorkomend geval niet is aangetoond dat aan het Bouwbesluit is voldaan en de eigenaar nader onderzoek dient uit voeren en eventueel maatregelen moet treffen. Dergelijk onderzoek moet dan aan de Hageman-onderzoeksmethode voldoen.

Gemeenten dienen hier over te waken.

Gebaseerd op de gedefinieerde uitgangspunten, de uitleg van wettelijke regels, moet bewijs van het aantoonbaar voldoen worden overgelegd. Dit is een noviteit in kwaliteitsborgingsland. We zijn niet gewend dat een gemeente 1. het aantoonbaar voldoen van wat daadwerkelijk gerealiseerd wordt/is als eis stelt 2. wettelijke regels, als standaard, naar hard omschreven situatiespecifieke controle zijn gebracht.

Hiermee is feitelijk een controlestandaard voor het vaststellen van het resultaat bij breedplaatvloeren bepaald.

De bepalingsmethode is in lijn met de roep om de controle van essentiële aspecten bij het bouwen uniform en concreet te maken. Bij een ‘crisis’ lukt dit blijkbaar.

De verankering is echter nog wazig. Het betreft immers slechts advies en laat open of en hoe gemeenten en gebouweigenaren hier mee omgaan.

In mijn ogen gaat het ook nog steeds voorbij aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de bouwer. Het Hageman-advies richt zich onder andere op wat de gemeente met de gebouweigenaar moet afspreken. De gebouweigenaar moet vervolgens dan maar kijken hoe hij dit eventueel met de bouwer organiseert. Het zou natuurlijk veel logischer zijn als een gebouw bij oplevering hier aan moet voldoen. Anders gezegd, er wordt niet opgeleverd als de bouwer dit niet op orde heeft.

In de praktijk pakken diverse opdrachtgevers de controle van vloeren nu met bouwers op. Het aantoonbaar voldoen volgens de ‘standaard’ wordt concreet gemaakt. Dit betreft ook werken waarbij een en ander buiten het zicht van de media blijft.

Ik zie deze ’toevallige’ ontwikkeling als een voorbeeld van het belang om wettelijke regels uniform en concreet naar controleaspecten te brengen, het concreet maken waar een gebouw aan moet voldoen. Zoals gezegd, dat lukt voor dit onderdeel omdat het belang evident is.

Het zou dienstbaar zijn als deze les plus de praktische kant, hoe handig, verstandig, en logisch deze benadering is, ook voor alle overige zaken die we belangrijke vinden wordt doorgezet. Dan zijn we op het niveau van een controlestandaard toezicht bouw.

Bij kwaliteitsborging gaat het om het uitvoeren van maatregelen om het voldoen van te leveren kwaliteit te behalen en als resultaat vast te stellen. Over dat laatste hebben we het hier, het zo objectief mogelijk vaststellen dat breedplaatvloeren voldoen.

Onbedoeld is deze kleine stap misschien wel het begin van een grote sprong voor de bouw.

Wordt vervolgd!

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren