Onderzoeksraad voor Veiligheid en waarborgen constructieve veiligheid

< Terug naar blogoverzicht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, naar aanleiding van het onderzoek naar de gedeeltelijke instorting van parkeergarage Eindhoven Airport, dat de bouw gehouden is binnen een jaar orde op zaken te stellen.

Diverse partijen in een positie hier ook in te voorzien zijn aan het werk gezet. Pak het op.

Er moeten concrete waarborgen constructieve veiligheid worden gerealiseerd en de Raad zal over correcte nakoming waken. Het rapport van de OvV is van 18 oktober 2018.

De Raad heeft, voor zover mij bekend, tot op heden nog niet over vorderingen en/of concrete resultaten gerapporteerd.

Op 2 december 2019 is de OvV verzocht aan te geven hoe het hier mee staat. Hier is geen reactie op gekomen.

Op 8 januari 2020 is het verzoek om uitsluitsel herhaald.

Ik ben van mening dat de Raad een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het correct en tijdig nakomen van gemaakte afspraken zie ik als een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid.

Juist bij het incident Eindhoven was de Raad heel stellig, het moet echt anders en aanbevelingen zijn niet vrijblijvend.

Ik acht het van belang dat de Raad hetgeen wordt uitgedragen ook serieus neemt. Waar nodig moet daar op worden gestuurd.

 

Relatie met de Wkb

De inzet en fasering met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) maakt dat we ons voorlopig niet op de echte risico’s in de bouw gaan richten. Dat is best zuur want daar moet het primair natuurlijk over gaan. In de behandeling¬† van deze wet en de besluitvorming is grip op de echte risico’s krijgen van belang geweest. Bij incidenten is de komst van de Wkb als ‘oplossing’ ook keer op keer door de minister aangehaald. Hogere gevolgklassen zijn echter voorlopig niet in beeld, daarnaast voorziet de Wkb niet in een specifieke maatregel constructieve veiligheid. Met een beoogde inwerkingtreding van de Wkb per 1 januari 2021 gaat de focus op de eenvoudige bouwwerken. Dit gaat de nodige aandacht en capaciteit opeisen.

In een recent Algemeen Overleg zijn de consequenties van de Wkb-fasering, dat de echte risico’s buiten schot blijven, besproken. De minister heeft aangegeven dat deze benadering, eerst maar eens met de eenvoudige bouwwerken iets doen, ook met elkaar zo is afgesproken. Ik acht dit een incorrecte voorstelling van zaken. Deze benadering is vanaf het begin, in de behandeling van het wetsvoorstel, door de minister gevolgd.

Dit maakt dat het spoor OvV extra belangrijk is geworden.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren