Overdrachtsdossier

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Eén van de amendementen op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen beoogt het organiseren van een overdrachtsdossier. De relevante informatie van een bouwwerk moet bij de eigenaar/gebruiker komen en overdraagbaar zijn.

De waarde van een dergelijk dossier wordt onderkend. Heel goed! Maar … zijn het extra toeters en bellen? Is het reëel dit idee te koppelen aan de beoogde stelselwijziging? Vraagt het opstellen van een dergelijk dossier een extra inspanning, iets waar tijd en dus geld aan moet worden besteed?

Het korte antwoord op deze vragen is “Nee”. Voor het langere antwoord moet u even doorlezen.

In de kern is het simpel

Het overdrachtsdossier is het product van het werk van de kwaliteitsborger.

Voor de uitvoering van kwaliteitsborging moet alle relevante informatie met betrekking tot het realiseren en gerealiseerde bouwwerk beschikbaar zijn. Dit is niet alleen de informatie over hoe het bouwwerk is ontworpen, nog belangrijker, het betreft de informatie over hoe het daadwerkelijk is gerealiseerd: de relevante tekeningen, berekeningen, de vergunning, nadere eisen, specifieke risico’s, het plan voor de toetsing/controle, informatie over de uitgevoerde controlewerkzaamheden, enz.

De beoordeling van het bouwen van een bouwwerk aan de voorschriften dient integraal, reproduceerbaar en transparant te zijn. Dit betekent dat de kwaliteitsborger alleen met de vereiste dossiervorming een verklaring ‘werk voldoet’ kan afgeven. Het dossier is een vereiste voor verificatie door derden. Heeft de kwaliteitsborger zijn werk correct en volledig gedaan dan heeft hij het dossier op orde. Tijdens de bouw is dit een bouwdossier. Bij oplevering heeft het de status ‘as built’. Het as built dossier is een andere naam voor het overdrachtsdossier.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat niet over het voldoen aan hetgeen privaatrechtelijk wordt overeengekomen. Hier uit volgt dat er geen taak is de privaatrechtelijk overeengekomen aspecten ook maar gelijk even mee te nemen in een dossier … helaas.

Conclusie

Uit de vereisten voor kwaliteitsborging volgt dat het opstellen van een dergelijk dossier niets extra’s is, onderdeel van de stelselwijziging is, geen extra inspanning vraagt en dus niet iets is waar extra tijd en geld aan moet worden besteed: een dergelijk dossier organiseren is onderdeel van het reguliere werk van de kwaliteitsborger.

Maar!

Tot de dag van vandaag is er nog niets voor de dossiervorming geregeld. We bevinden ons nog in de laisser-faire fase. Het ontspruiten van instrumenten voor kwaliteitsborging wordt gestimuleerd zonder daar inhoudelijk echt iets van te vinden of voor te organiseren. Gebaseerd op een verscheidenheid aan instrumenten zal informatie op geheel eigen wijze door de gebruikers van die instrumenten worden gemanaged. Tegelijkertijd weten we nu al dat die informatie op enig moment bij gemeenten beschikbaar moet zijn. Als daar niet tijdig structuur in wordt gebracht kunnen we wachten op de Poolse Landdag. Het zou mallotig zijn als gemeenten straks met tien of meer verschillende systemen te maken krijgen. De een doet het zus, de ander zo, online wel of niet, inlog hier en inlog daar. Bedenk even hoeveel werken het betreft en maak een inschatting van de hoeveelheid informatie. In woorden van Trump: “It’s huge”. Het is dan ook opportuun hier eens goed voor te gaan zitten.

Uit het oogpunt van efficiëntie is een integrale benadering een vereiste.

Volgt u mijn blogs een beetje dan heeft u al vaker het nodige over dossiervorming en handreikingen voor oplossingen voorbij zien komen. In een wat formeler jasje is die informatie ook richting onze minister gebracht.

Kernpunt

Een dossier met alle relevante informatie over een bouwwerk is het product van private kwaliteitsborging. Wat daar vervolgens mee kan, het relevant gebruik, is een ander verhaal.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren