Register kwaliteitsborgers in wording

< Terug naar blogoverzicht

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het wordt binnenkort mogelijk om je, vooruitlopend op invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, als kwaliteitsborger te registreren.

U kunt zich als persoon of als bedrijf registreren. Registreert u zich als persoon dan kunt u aangeven bij welk bedrijf u werkzaam bent maar dit hoeft niet per se.

Als u zich als aspirant kwaliteitsborger registreert wordt u op enig moment gevraagd informatie te verstrekken waaruit blijkt dat u aan de eisen die aan kwaliteitsborgers worden gesteld voldoet. Dit kan uiteraard pas als de eisen definitief zijn. Let wel, wie niet aantoonbaar aan de eisen voldoet komt straks niet in aanmerking voor werkzaamheden private kwaliteitsborging. Het is dan ook zaak tijdig in actie te komen.

Voor de (basis) registratie is het van belang dat u aangeeft binnen welke sector of sectoren van de bouw u actief bent maar ook bij welk type bouwactiviteiten. Daarnaast zijn specialisme, eventuele bestaande erkenningen en certificering van belang. Als laatste is uw werkgebied relevant. Heel praktisch: binnen welke regio u werkt. Voor een kwaliteitsborger actief in Groningen is een werk in Limburg waarschijnlijk minder handig.

Eisen die aan kwaliteitsborgers worden gesteld richten zich met name op formele opleiding, kennis Bouwbesluit, relevante werkervaring en permanente educatie. Voor het deel kennis van het Bouwbesluit zijn er uiteraard diverse mogelijkheden voor bijscholing en het ‘opfrissen’. Dit onderwerp zullen wij apart belichten.

Het register is niet enkel voor werkzaamheden binnen de omgeving van Bouwdossier. In beginsel staat registratie los van een specifiek instrument private kwaliteitsborging. Voor het werken binnen Bouwdossier is registratie daarentegen gekoppeld aan functionaliteiten.

Het register lijst straks aspirant kwaliteitsborgers. Dit is bovenal van belang om voor werken kwaliteitsborging in aanmerking te komen. Het register is daarnaast tevens van belang voor het matchen van vraag en aanbod. Voor een werk moet de kwaliteitsborging worden opgepakt, wie kan ik daar voor vragen? Hierbij kan gericht worden gezocht binnen het register. Het register moet dan ook meerdere doelen dienen.

Er is een inzet om vooruitlopend op invoering van het nieuwe stelsel op landelijke schaal met private kwaliteitsborging aan de slag te gaan. Dit is uiteraard logisch om niet aan te koersen op een soort The Day moment waarbij kwaliteitsborging van publiek naar privaat gaat. Iedereen binnen de bouw moet zich gaan voorbereiden. Dit geldt extra voor aspirant kwaliteitsborgers.

Registratie is eenvoudig en gratis. U behoudt zelf de regie over welke informatie publiek wordt getoond.

Heeft u mogelijk interesse in werkzaamheden private kwaliteitsborging? Maak uw interesse kenbaar met uw registratie.


Er wordt momenteel druk aan het register gewerkt dus  …. nog even geduld alstublieft.

Pieter Plass

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren