Uitvoeringsrisico breedplaatvloeren

< Terug naar blogoverzicht

Via BNR hebben we gisteren kunnen vernemen dat Kamerleden aandringen op een hoorzitting naar aanleiding van de breedplaatvloerenproblematiek waarbij onder andere het uitvoeringsaspect, de verwerking van elementen op de bouw, dat risico, mede bepalend voor het voldoen van vloeren, aan de orde komt.

Ik acht dit heel verstandig ook in relatie tot voortgang en insteek van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Onderstaand een korte beschrijving van de beperkingen van certificering in relatie tot het uitvoeringsrisico.

Levering van vloerelementen vindt plaats met een kwaliteitsverklaring. De certificerende instantie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de vloer aan de eisen van de kwaliteitsverklaring voldoet. In de kwaliteitsverklaring is aangegeven dat er geen controle op de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken plaatsvindt.

De leverancier en/of de certificeringsinstantie houdt / houden geen toezicht op hoe prefabelementen op de bouw tot een vloersysteem worden verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat alle bewerkingen op de bouwplaats buiten de directe invloed van de leverancier en daarmee certificering vallen.

Een aansluitdocument voorziet in basis op het kunnen voldoen aan de vereiste prestatie op grond van het Bouwbesluit. Het is uiteraard de bedoeling dat de elementen op de bouw, overeenkomstig het aansluitdocument, worden verwerkt. Het aansluitdocument en de verwerkingsvoorschriften van leveranciers, vaak met bepaalde overlap, hebben beperkingen. Niet alle uitvoeringsaspecten zijn ‘voorgeschreven’.

Het uitvoeringsrisico heeft betrekking op het niet voldoen aan de voorschriften alsmede aspecten die niet met voorschriften zijn ondervangen en waar de aannemer zelf, subjectief, invulling aan geeft indien er geen of onvoldoende toezicht is.

Additionele uitvoeringsrisico’s als gevolg van ontwikkelingen in de bouw:

  • 25% van bouwcontracten is op basis van de UAV-GC. Bij dit type contract is veelal zeer beperkt of geen extern toezicht. De belangstelling voor deze contractvorm neemt toe.
  • Door gebrek aan vakkundig personeel is er een toename in het aantal buitenlandse bouwvakkers. Vakkennis en communicatie zijn hierbij een extra risico.
  • Enz. enz. …

Pieter Plass
icon-linkedin icon-twitter

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren