Diensten

Bestekken

Een goed en sluitend contract is één van de basisvoorwaarden om kwaliteit te kunnen maken tegen zo laag mogelijke kosten.

Lees meer

Bouwdossier

Eén online verzamelplaats voor alle informatie over uw gebouw: compleet, altijd te raadplegen en veilig.

Lees meer

Bouwkosten

Definieer helder wat er moet gebeuren, bereken hier de beste prijs voor, maak sluitende afspraken en bewaak dit: alleen zo krijgt u waar u voor betaalt.

Lees meer

Directievoering

Uw belangen behartigen op de bouw, sturing geven aan partijen betrokken bij de realisatie, als adviseur met de beste oplossingen komen in afwegingen van tijd, kosten en kwaliteit.

Lees meer

Europese Aanbesteding

Relevante selectie- en gunningscriteria en een objectieve deskundige beoordeling moeten bepalend zijn voor wie het werk mag maken.

Lees meer

Onderhoudsadvies

Voor nu en in de toekomst met onderhoud een optimale waarde van uw onroerend goed borgen en uw ambities waarmaken tegen zo laag mogelijke kosten.

Lees meer

Projectadvisering

De CBB-adviseur toetst uw plannen, managet de kosten, regelt de contracten en het onderhoud.

Lees meer

Projectmanagement

Van idee tot en met ingebruikneming, met deskundige en daadkrachtige leiding het bouwproces sturen om tot het best haalbare resultaat te komen.

Lees meer

Quick Scan

Met een extra controle, nog voor uitvoering, kun je circa 80% van de problemen en risico's voorkomen.

Lees meer

Technisch beheer vastgoed

Door het technisch beheer van uw vastgoed structureel uit te voeren een optimale conditie tegen minimale kosten bewerkstelligen.

Lees meer

Toezicht

Voorkom problemen, onderken risico’s, zorg dat je met de juiste aandacht en vakkennis op de bouw bent als de kwaliteit letterlijk wordt gemaakt.

Lees meer

Verhuisbegeleiding

De verhuizing voorbereiden en alles wat daarbij komt kijken is niet iets wat straks nog 'even' moet worden geregeld: het is een project op zich en moet ook als zodanig worden geleid en uitgevoerd.

Lees meer

VvE-advies en ondersteuning

Het beheer en onderhoud van uw appartementsgebouw regelen voor optimaal woongenot en waardebehoud.

Lees meer