Bestekken

< Terug naar diensten

Een goed en sluitend contract is één van de basisvoorwaarden om kwaliteit te kunnen maken tegen zo laag mogelijke kosten.

Volledig en duidelijk

Vanuit uw ambities op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, milieu en veiligheid, moeten er keuzes worden gemaakt. Dit is passen en meten in relatie tot de kosten om het best haalbare te kunnen realiseren.

Investeren in een goed bestek betaalt zich dubbel en dwars terug. Ontbreken er elementen of is iets niet helder dan zal dit onherroepelijk extra kosten tot gevolg hebben. Dit voorkomt u met de juiste expertise.

Heeft u helder wat de beste aanbestedingsvorm is voor uw situatie? Het bestek moet hier op worden toegesneden. Wordt er ingezet op een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van het werk? Het is belangrijk dit situatieafhankelijk te bezien. Uw adviseur helpt u bij het maken van keuzes.

Het bestek is niet ‘slechts’ de vertaling van een ontwerp. Met uw bestek bepaalt u niet alleen wat er wordt gemaakt en waar het aan moet voldoen. Uw bestek vormt de basis van het contract tussen u en de aannemer. Het omvat de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum, de prijs en alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn.

CBB vervaardigt uw bestek bij nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud of sloop met als inzet “Het moet volledig en duidelijk zijn, afgestemd op uw vereisten, uw ambities en uw portemonnee.”

Rob van der Sluys

manager projectadvisering
026 386 86 00 | 06 462 624 38 | r.van.der.sluys@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren