Bouwdossier

< Terug naar diensten

Eén online verzamelplaats voor alle informatie over uw gebouw: compleet, altijd te raadplegen en veilig.

Kwaliteit realiseren en borgen

  • De juiste tools voor kwaliteitsbeheersing
  • Aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit
  • Efficiënt (samen)werken binnen bouw en vastgoed

Met een compleet Bouwdossier heeft u alle relevante informatie over uw bouwproject  voorhanden en kan worden aangetoond dat het werk aan de wettelijke en contractuele eisen voldoet. Hierbij ligt de focus op de communicatie over afspraken en kwaliteit.

Relevante bestanden zoals tekeningen, rapportages, inspecties of andere documenten worden via Bouwdossier uitgewisseld. Met deze informatie wordt gestuurd op voortgang en resultaat.

Private kwaliteitsborging

Binnen de Bouwdossier online omgeving kunt u kiezen voor een specifiek te volgen werkwijze om aan te tonen dat een werk bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Vanuit de bouwregelgeving is het bepaalde kwaliteitsniveau gebaseerd op de voorschriften van het Bouwbesluit.

Informatie binnen het Bouwdossier

De tekeningen, documenten betreffende het beheer, vergunningen, onderhoudsvoorschriften, logboeken, handleidingen, foto’s, inspectieverslagen, al deze documenten zijn centraal beschikbaar.

Vaak is informatie in beheer bij verschillende partijen. Een deel is digitaal beschikbaar en weer een ander deel is ergens in mappen opgeslagen. Wat is dan nog actueel? Is de informatie wel volledig? Hoe gaat u te werk als iemand bepaalde informatie moet raadplegen? Hoe is het beheer geregeld? Door alle relevante documenten centraal te bewaren en van daaruit te beheren heeft en behoudt de informatie waarde. Dit is vergelijkbaar met het patiëntendossier. Informatie is veilig opgeborgen en voor wie er mee moet werken altijd snel te raadplegen. Dynamisch wordt relevante informatie gewijzigd of toegevoegd.

In de initiatief- en realisatiefase worden in de regel de meeste documenten vervaardigd. Die informatie zonder extra handelingen meenemen naar de gebruiksfase biedt dan ook veel voordelen. Bouwdossier heeft unieke tools die in verschillende fasen van pas komen. Dit betreft bijvoorbeeld het logboek maar ook de inspectie- en actiepuntenmodule. Het logboek heeft zijn waarde in iedere fase: van initiatief tot en met sloop. Inspecties en actiepunten zijn met name van belang tijdens de realisatiefase maar ook tijdens de gebruiksfase, in het beheer en onderhoud, heeft u hier veel profijt van.

Digitale documenten kunt u op diverse plaatsen bewaren. Dit veilig online organiseren, afgestemd op het gebruik, heeft de voorkeur boven lokaal werken. U bepaalt zelf wie welke informatie kan raadplegen en eventueel kan wijzigen: per gebruiker zijn de rechten in te stellen.

Wettelijke eisen

De overheid stuurt aan op een verplicht dossier met alle relevante informatie over uw project. Daar voorziet het systeem nu al in.

CBB helpt u bij de inrichting van uw Bouwdossiers en de begeleiding van projecten private kwaliteitsborging.


Ga voor meer informatie over het systeem naar www.bouwdossier.nl.

Pieter Plass

algemeen directeur
026 386 86 00 | 06 539 423 01 | p.plass@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren