Directievoering

< Terug naar diensten

Uw belangen behartigen op de bouw, sturing geven aan partijen betrokken bij de realisatie, als adviseur met de beste oplossingen komen in afwegingen van tijd, kosten en kwaliteit.

Adviseur

Naast de adviserende rol die CBB kan vervullen in de voorbereidingsfasen van uw project, kunt u zich tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door een CBB-directievoerder. In deze fase komt er veel op u af: overleg met diverse bouwpartners, voorstellen van de aannemer waar u, volgens het bestek, goedkeuring aan moet verlenen, de beoordeling van termijnen en het meer- en minderwerk. Hoe staat het met de planning en moet er vanuit de leiding worden gestuurd op kwaliteit? Dit vraagt om specifieke kennis van juridische en organisatorische zaken, techniek en financiën. Dit is een leidinggevende taak die de directievoerder voor u verzorgt.

De CBB-directievoerder is uw adviseur. Op diverse deelgebieden zal hij u bijstaan. Binnen het overeengekomen mandaat zal hij zelfstandig besluiten nemen en zaken regelen om uw belangen te dienen.

Hij regelt de afstemming van werkzaamheden van de architect, adviseurs en aannemer. Hij zorgt ervoor dat alle partijen tijdig en volledig worden geïnformeerd. Hij geeft leiding aan het toezicht. Hij draagt zorg voor het vereiste overleg met overheidsinstanties en nutsbedrijven. Hij ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert u over afwijkingen.

Helderheid over wat wij doen en hoe

De inzet van CBB is specialistisch werk en heeft veel raakvlakken met andere bouwpartners. Onze taakinvulling wordt helder naar bouwpartners gecommuniceerd om aan te geven waar wij voor staan en hoe wij ons werk doen. Per project wordt er een takenlijst opgesteld, afgestemd op de geldende regelingen..

De juiste tools in de communicatie

De bouwadministratie wordt online gevoerd. Hiervoor gebruiken wij de webapplicatie Bouwdossier. Dit is de enige, specifiek voor de bouw ontwikkelde, online omgeving met alle tools voor kwaliteitsbeheersing. Hiermee heeft u op ieder moment inzicht in wat er speelt en hoe het project er voor staat.

De juiste man of vrouw op de juiste plaats

Per project wordt de vereiste expertise afgestemd. CBB beschikt over specialisten voor ieder type project binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw. Dit omvat nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gebouwen zoals woningen, kantoren, fabriekshallen, ziekenhuizen, verpleegtehuizen, parkeergarages, kerken, gevangenissen en scholen. Bekijk onze projecten.

Maurice Dumoulin

technisch directeur
06 204 041 73 | m.dumoulin@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren