EPA advies

< Terug naar diensten

U heeft een label, maar hoe nu verder? Wat zijn de mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor uw vastgoed? Wat zijn de kosten en besparingen?

Utiliteitsgebouwen dienen in 2023 minimaal te voldoen aan de eisen voor label C en in 2030 zelfs label A te halen.

Op basis van de gegevens uit de opname maken onze adviseurs scenario’s om de optimale combinatie van maatregelen voor uw vastgoed te bepalen, bijvoorbeeld:

  • een scenario met maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar
  • een scenario om te komen tot een bepaald gewenst of vereist label
  • een scenario om te komen tot nul-op-de-meter

Deze kosten voor het realiseren van de maatregelen worden begroot en besparingen, terugverdientijden, rendementen worden berekend. De investeringen kunnen worden gekoppeld aan uw MJOP met als resultaat een duurzame meerjaren onderhoudsplanning ofwel DMJOP. Zo kunnen maatregelen gepland worden op natuurlijke vervangingsmomenten en kan kapitaalvernietiging geminimaliseerd worden.


Op 17 oktober 2018 is de wijziging van artikel 5.11 van het Bouwbesluit, de eis voor het energielabel C t.b.v. kantoren, in werking getreden.

Rob van der Sluys

manager projectadvisering
026 386 86 00 | 06 462 624 38 | r.van.der.sluys@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren