Europese aanbesteding

< Terug naar diensten

Relevante selectie- en gunningscriteria en een objectieve deskundige beoordeling moeten bepalend zijn voor wie het werk mag maken.

De juiste vragen

Zijn de diverse aanbestedingsdocumenten gecontroleerd? Zijn bestek en tekeningen op elkaar afgestemd? Voldoet het plan aan de geldende regels? Zijn er mogelijk nog problemen met vergunningen? Is de planning helder? Deze en andere vragen moeten op voorhand worden beantwoord. Deze finale controle voorkomt de nodige ‘verrassingen’.

De aanbesteding vraagt niet alleen kennis van de geldende procedures, wetgeving en aanbestedingsrecht, het vraagt vooral een brede bouwkundige expertise. Het proces is niet leidend maar het doel: met heldere en volledige stukken die partij contracteren die het beste aan de vereisten voldoet. Dit kan alleen met juiste vragen en een objectieve deskundige beoordeling van inschrijvingen.

Uw CBB-adviseur zal de vereisten opstellen en met u doornemen, u attenderen op keuzes en adviseren over wat moet en kan. Hij verzorgt de communicatie met inschrijvers en leidt het totale aanbestedingstraject.

Rob van der Sluys

manager projectadvisering
026 386 86 00 | 06 462 624 38 | r.van.der.sluys@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren