NEN 2767 inspecties, conditiemetingen en MJOP

< Terug naar diensten

Een inspectie conform NEN 2767 biedt inzicht in de staat van onderhoud van uw vastgoed.

Onderhoud is een belangrijk onderdeel bij vastgoedbeheer, vooral het inzicht hebben in kosten speelt een grote rol. Met behulp van inspecties op basis van de NEN 2767 kan de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en daaruit volgend de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) actueel worden gehouden aan de actuele behoefte. De NEN 2767 is dé norm voor conditiemetingen, met behulp van deze norm kan men objectief de fysieke kwaliteit meten van gebouwen, bouwdelen, installaties en/of infrastructuur. Een NEN 2767 inspectie is objectief en een vaststelling van de technische toestand op basis van gebreken. De conditiemetingen kunnen daarna worden gebruikt voor:

  • het in beeld brengen van de conditie van een areaal, portefeuille of voorraad aan beheerobjecten in de gebouwde omgeving;
  • het onderbouwen van een meerjarenonderhoudsplanning en de meerjarenonderhoudsprogrammering;
  • het onderbouwen van de aanvragen voor en de verdeling van onderhoudsbudgetten;
  • het ondersteunen van technisch beheer en beleid;
  • het gebruik in (resultaatgerichte) onderhoudscontracten;
  • het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over de gewenste conditie.

Bron: NEN 2767 Conditiemeting van bouwdelen – Deel 1: Methodiek

NEN 2767 conditiemeting
Met behulp van de NEN 2767 kan de conditie van bouwdelen op een objectieve en eenduidige wijze worden bepaald en vastgelegd. Volgens de gestelde methodiek is de conditiemeting een objectieve vastlegging waarbij de gevolgen voor de bedrijfsvoering niet van invloed zijn op het bepalen van de conditiescores. De conditiescore volgt uit het registreren, kwalificeren en kwantificeren van gebreken. Deze objectieve en vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. De conditiescores zijn op een schaal van zes punten uitgezet, waarbij een conditiescore van 1 staat voor nieuwbouwstaat en een conditiescore van 6 staat voor een zeer slechte conditie.

Conditiescores NEN 2767 inspectie MJOP conditiemeting

Conditiescores NEN 2767

Deze conditiemeting is de basis voor de meerjaren onderhoudsbegroting en planning (MJOB/MJOP). Op basis van bouwtekeningen en inventarisatie in het veld worden materialisatie en hoeveelheden van elementen bepaald. Door gecertificeerde inspecteurs worden de gebreken objectief vastgelegd op de punten ernst, intensiteit en omvang. De conditiescores die hieruit volgen bepalen wanneer het element met gebrek(en) in de tijd gepland wordt voor herstel of vervanging. Op basis van kostenkengetallen worden prijzen aan deze handelingen gekoppeld zodat u inzicht verkrijgt in de te verwachten kosten en werkzaamheden voor de scope van de planning.

Een inspectie conform NEN 2767 biedt inzicht in de staat van onderhoud van uw vastgoed.

NEN 2767 inspectie en MJOP
CBB Arnhem kan voor u NEN 2767 inspecties uitvoeren en eventueel de bijbehorende MJOP maken of actualiseren. Onze bouwkundig inspecteurs hebben voor diverse opdrachtgevers zoals woningcorporaties, onderhoudsaannemers en zorginstanties tientallen inspecties uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever brengen wij de wensen in beeld, denk hierbij aan:

  • waarvoor gaat de NEN 2767 inspectie gebruikt worden;
  • een bijpassende MJOP maken waarbij de aandacht uit kan gaan naar budget of juist het jaar van uitvoering;
  • uitgangspunten van de te handhaven kengetallen, conditiescores, onderhoudscycli en de te gebruiken levensduren;
  • het toepassen van een risicomatrix op basis van bijvoorbeeld RAMPSSHEEP aspecten. Dat wil zeggen het in beeld brengen van risico’s voor Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoudbaarheid), Safety (veiligheid), Security (beveiliging), Health (gezondheid), Environment (omgeving en milieu), Economics (kosten/baten) en Political (politiek/imago).

Inspectie en MJOP laten uitvoeren of meer weten?
Wilt u een NEN 2767 inspectie laten uitvoeren en/of uw meerjarenonderhoudsplanning actualiseren met behulp van conditiemetingen? Neem vrijblijvend contact op om te zien wat CBB voor u kan betekenen.

026 386 86 00 | info@cbbarnhem.nl


In deze video laten we zien wat een NEN 2767 inspectie is.

Maurice Dumoulin

technisch directeur
06 204 041 73 | m.dumoulin@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren