Projectadvisering

< Terug naar diensten

De CBB-adviseur toetst uw plannen, managet de kosten, regelt de contracten en het onderhoud.

Verbinden van deelwerkzaamheden

Veel fouten ontstaan doordat werkzaamheden los van elkaar worden uitgevoerd. Uw projectadviseur bekijkt de raakvlakken met andere disciplines. Hij is daar kritisch in en stelt de vragen die nodig zijn om deelwerkzaamheden met elkaar te kunnen verbinden. Hij richt zich op het voorkomen van fouten door duidelijke uitgangspunten te formuleren, heldere sluitende stukken op te stellen, te sturen waar nodig en er op toe te zien dat afspraken correct worden nagekomen.

Projectadvisering richt zich op Planbeoordeling, Bouwkosten, Contracten en Vastgoedbeheer:

  • De controle van een plan: in iedere fase toetsen op kosten, wet- en regelgeving, de afstemming tussen disciplines en optimalisatie.
  • Bouwkosten: van ramingen tot en met gedetailleerde begrotingen of het totale kostenmanagement.
  • De uitwerking van een plan: het opstellen van bestek en tekeningen, V&G-plan, EPC-berekening, aanvraag vergunningen en het regelen van de aanbesteding.
  • Onderhoudswerk: het plannen, begroten, uitwerken, aanbesteden en begeleiden.

Bundeling van expertise

De werkzaamheden van Projectadvisering zijn vervlochten met de overige diensten binnen de CBB-bouwbegeleiding. Deze bundeling maakt dat de meest uiteenlopende vraagstukken adequaat worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld bij bouwgeschillen of huisvestingsvraagstukken maar ook bij het inrichten van de online bouwadministratie of het beheer van uw bouwdossier.

Maurice Dumoulin

technisch directeur
06 204 041 73 | m.dumoulin@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren