Projectmanagement

< Terug naar diensten

Van idee tot en met ingebruikneming, met deskundige en daadkrachtige leiding het bouwproces sturen om tot het best haalbare resultaat te komen.

De regie over het bouwproces

Het realiseren van een bouwwerk is een complex proces waar veel partijen in verschillende fasen in samenwerken. Omdat de be√Įnvloedbaarheid afneemt naarmate het proces vordert is deskundige leiding vanaf het initiatief noodzakelijk. Het projectmanagement is hier de constante factor in. De CBB-projectmanager heeft de regie van initiatief tot en met ingebruikneming.

Initiatief

Zijn uw plannen te realiseren en voor welk budget? Wij onderzoeken de haalbaarheid. Gebaseerd op volumes, bestemming en gebruik worden de mogelijkheden bekeken in relatie tot de kosten: op deze locatie wil ik dit, kan dat en wat gaat het me dan kosten? Misschien dan toch een iets ander plan of een andere locatie? Een haalbaarheidsstudie is een must nog voor een commitment om verder te gaan.

Programma van eisen

Wij maken samen met u het programma van eisen. Wat zijn precies de uitgangspunten? Waar moet het gebouw aan voldoen? Dit gaat niet alleen over de functie maar ook bijvoorbeeld over duurzaamheid. Hoe hoog legt u de lat?

Ontwerp

Voor het ontwerp en de engineering adviseren wij u in de selectie van de architect en adviseurs. Kan hetgeen wordt bedacht ook binnen budget worden gerealiseerd? Wij geven leiding aan het engineeringtraject om er voor te zorgen dat het plan aan uw verwachtingen gaat voldoen en binnen budget kan worden gerealiseerd.

Aanbesteding

Wie mag het werk gaan bouwen tegen welke condities? Met onze kostendeskundigheid zorgen wij voor realistische maar wel zo gunstig mogelijke condities. Wij zijn uw adviseur in het organiseren en begeleiden van de aanbesteding en de onderhandelingen met de aannemer. Wij zorgen voor sluitende afspraken met uitvoerende partijen.

Uitvoering

Loopt alles zoals het hoort? Onze projectmanager waakt als dirigent over het proces en stuurt waar nodig.

Nazorg en overdracht naar gebruikers

Na de oplevering dienen er nog diverse zaken te worden geregeld zoals het inrichten en de ingebruikname. Wordt er verhuisd? Wie zorgt hier dan voor? Wie zet de beheerder op het juiste spoor? Hoe is het onderhoud geregeld? Wij ontzorgen u ook in deze fase door werkzaamheden te begeleiden.

Gebundelde kracht

Onze projectmanagers hebben de CBB-organisatie ter beschikking om op ieder moment specifieke kennis en capaciteit in te kunnen zetten.

Helderheid over wat wij doen en hoe

De inzet van CBB is specialistisch werk en heeft veel raakvlakken met andere bouwpartners. Onze taakinvulling wordt helder naar bouwpartners gecommuniceerd om aan te geven waar wij voor staan en hoe wij ons werk doen. Per project wordt er een takenlijst opgesteld, afgestemd op de geldende regelingen.

De juiste tools in de communicatie

De bouwadministratie wordt online gevoerd. Hiervoor gebruiken wij de webapplicatie Bouwdossier. Dit is de enige, specifiek voor de bouw ontwikkelde, online omgeving met alle tools voor kwaliteitsbeheersing. Hiermee heeft u op ieder moment inzicht in wat er speelt en hoe het project er voor staat.

De juiste man of vrouw op de juiste plaats

Per project wordt de vereiste expertise afgestemd. CBB beschikt over specialisten voor ieder type project binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw. Dit omvat nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gebouwen zoals woningen, kantoren, fabriekshallen, ziekenhuizen, verpleegtehuizen, parkeergarages, kerken, gevangenissen en scholen. Bekijk onze projecten.

Maurice Dumoulin

technisch directeur
06 204 041 73 | m.dumoulin@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren