Quick Scan

< Terug naar diensten

Met een extra controle, nog voor uitvoering, kun je circa 80% van de problemen en risico’s voorkomen.

Wat wordt er gecontroleerd?

Een ‘standaard’ Quick Scan richt zich op de disciplines bouwkunde, constructie en installatietechniek. Fouten, knelpunten en omissies worden gesignaleerd:

  • bestek: Algemene Voorwaarden, controle overige delen op hoofdlijnen;
  • hoofdmaatvoering, stramienen, peilmaten en coderingen;
  • hoofddraagconstructie: positie en maatvoering kolommen, dragende wanden, brandscheidingen en schachten;
  • kanalenverloop ten opzichte van de constructies;
  • bereikbaarheid installaties ten behoeve van onderhoud en vervanging;
  • bereikbaarheid daken en gevels ten behoeve van onderhoud en bewassing.

Uitgangspunten

De Quick Scan richt zich op de vereiste afstemming tussen disciplines. Wij controleren uiteraard alleen die documenten die ons ter beschikking worden gesteld. Indien de status van documenten nog kan wijzigen is het van belang de eventuele risico’s hiervan, in relatie tot het moment waarop een Quick Scan wordt uitgevoerd, te onderkennen. De uitgangspunten die in de engineering zijn bepaald in vorm, dimensionering en materiaalkeuze worden niet beoordeeld. Iedere opsteller van documenten is en blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor zijn werk.

Hoe lang duurt een Quick Scan?

In de regel kan dit binnen 2 weken.

Wat krijgt u?

Onze bevindingen worden u overzichtelijk in een rapport aangeboden. In een persoonlijk gesprek ontvangt u hier een toelichting op. Voor diverse knelpunten zijn vaak alternatieve oplossingen mogelijk. Ook het doornemen van afwegingen kan het beste in persoon. Onze adviseur kan de vragen van uw zijde in het gesprek beantwoorden.

Is die extra controle echt nodig?

De praktijk leert dat het inbouwen van een extra controle in de voorbereiding geen overbodige luxe is. Juist in die fase zijn er nog veel problemen te voorkomen. In faalkostenreductie is deze controle vooraf dan ook van groot belang.

Loont het om nog verder te gaan met controles vooraf?

In bepaalde situaties is dit aan te bevelen of zelfs nodig. In de meeste gevallen levert nog meer extra controle vooraf onvoldoende op. Het kost immers tijd en geld om de resterende risico’s zo volledig mogelijk in beeld te krijgen.

U kunt ieder project door CBB laten controleren. Ook met een toets op andere specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld Bouwbesluit, duurzaamheid, brandveiligheid en kosten kunnen wij u van dienst zijn.

Is een Quick Scan vergelijkbaar met de gecertificeerde bouwplantoets?

Nee. De gecertificeerde bouwplantoets richt zich op wet- en regelgeving en niet op het voorkomen van uitvoeringsproblemen en meerwerk.

Maurice Dumoulin

technisch directeur
06 204 041 73 | m.dumoulin@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren