Nieuws

Bouwbegeleiding: cruciale schakel op het snijvlak van disciplines
Het voldoen aan de gestelde wensen en eisen, contract, goed en deugdelijk werk, de voorschriften, op tijd, binnen budget, het sturen op risico’s, het voorkomen van problemen / fouten, heldere communicatie met stakeholders, het waken over de voortgang ... de zorg voor kwaliteit … »
Project Leidsche Rijn Centrum (12)
Vorderingen project Leidsche Rijn Centrum - periode april t/m juli 2017 »
Kwaliteitstoezicht UAV-GC
Bij een UAV-GC werk is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. In plaats van een bestek en tekeningen zijn de vraagspecificatie en het acceptatieplan maatgevend. »
Opname 18.000 woningen
CBB verzorgt de opname van de binnenzijde van woningen. Het betreft woningen in en rond Arnhem. De inspecties leveren belangrijke informatie op voor het onderhoud en eventuele verbeteringen. »

Meer nieuws...Meer info?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact met ons op!
Stuur een e-mail of bel 026 386 86 00.