Over ons

Als je focust op de kosten, gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag.

Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. (CBB) is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gespecialiseerd in bouwbegeleiding.

Met onze dienstverlening zorgen wij ervoor dat een project voldoet aan de gestelde wensen en eisen en u ook krijgt waar u voor betaalt. Hiervoor hebben wij diverse diensten ter beschikking: toezicht, directievoering, projectmanagement, projectadvisering en overige diensten.

Onze inzet: het creëren van een optimaal rendement voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij vanuit de focus op kwaliteit: binnen de planning en het budget de maximaal haalbare kwaliteit realiseren.

Onze aanpak hierbij:

  • duidelijke uitgangspunten formuleren;
  • heldere sluitende contractstukken opstellen;
  • pro-actief werken aan het voorkomen van fouten;
  • er op toezien dat afspraken correct worden nagekomen;
  • sturen waar nodig.

Ons werkterrein: nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud voor de publieke en private sector.