Zoeken

Bouwkundig opzichter – regio Randstad

Wat gaat jouw werk worden? Jouw taak is het controleren of een werk wordt gerealiseerd zoals vooraf afgesproken. je toetst of het werk conform de opdracht wordt uitgevoerd je bewaakt voortgang en kwaliteit je signaleert afwijkingen je bewaakt meer- en minderwerk je rapporteert over jouw werk per project kan de afstemming met stakeholders verschillen; je […]

Afwisselende HBO Stageplaats voor bouwkundig opzichter / directievoerder

  Omschrijving Afwisseling, zowel buiten als binnenwerk, en mooie projecten zijn sleutelwoorden voor een stageplaats bij ons. Wat houdt het werk van een directievoerder of bouwkundig opzichter in? Een directievoerder: behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de bouw verzorgt de afstemming tussen architect, adviseurs en aannemer heeft een adviserende rol in afwegingen van tijd, […]

Assistent bouwkundig opzichter / Trainee

Een mooi vak Als opzichter heb je een generalistische functie waarbij er een beroep wordt gedaan op veel van jouw talenten. Je hebt een breed werkterrein, een grote verscheidenheid aan projecten, werkt op diverse locaties en krijgt met veel mensen te maken. Je hebt de vrijheid je werk grotendeels zelf te plannen. Jouw inbreng is van belang […]

Directievoerder – regio Randstad

Voor diverse bouwprojecten in de randstad zoeken wij directievoerder(s). Wat gaat jouw werk worden? je behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de bouw je verzorgt de afstemming tussen architect, adviseurs en aannemer je hebt een adviserende rol in afwegingen van tijd, kosten en kwaliteit je geeft leiding aan het toezicht op de realisatie je draagt […]

IKC van Harte

Realisatie van een duurzaam schoolgebouw inclusief gymzaal dat maximaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de eisen van BENG. Het nieuwe Kindcentrum biedt straks huisvesting aan 260 kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. De verschillende gebruikers en functies worden verenigd onder één groen dak op de plek van het bestaande […]

Van Maerlantlyceum

Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven is een havo-, atheneum- en gymnasiumschool voor circa 1.250 leerlingen en is gehuisvest in een Rijksmonument. Het 100-jarige lyceum gaat vernieuwen om zich voor te bereiden op het onderwijs van de toekomst. Het gebouw wordt verbeterd op het gebied van gezondheid, met name ventilatie, akoestiek, verlichting en energiezuinigheid. Het oorspronkelijke […]

Janshove

Het project bestaat uit de realisatie van 35 wooneenheden Somatiek en 24 wooneenheden Psychogeriatrie incl. gezamenlijke- en algemene ruimten én het Ontmoetingscentrum De Gasterij. De bouw zal in 2 fases plaatsvinden. De nieuwbouw bestaat hoofdzakelijk uit twee bouwblokken van twee lagen en in het lage deel De Gasterij. De beide hoge bouwdelen worden visueel gekoppeld […]

Gemini Noord & Zuid TU/e

Gemini bestaat uit 2 gebouwdelen, Noord en Zuid. De renovatie vindt gefaseerd plaats, waarbij eerst Noord wordt gerenoveerd en aansluitend Zuid. Het ontwerp van de nieuwe gevel blijft dicht bij het oorspronkelijke gevelbeeld, dat aan de zuidkant wordt gekarakteriseerd door zonwerende balkons en aan de noordkant door een strakke vliesgevel. Aan de noordkant van het gebouw […]

Floating Gardens Amsterdam

De werkzaamheden in beeld.

Werkzaamheden aan spoorzone / station Ede Wageningen

Een impressie van de werkzaamheden stand 16 mei 2023.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren