Zoeken

Yuverta VMBO en pro Amsterdam-Oost

De nieuwe school bestaat uit 3 gebouwen en biedt onderdak aan 250 leerlingen in het praktijkonderwijs en 100 leerlingen in het VMBO. De gebouwen op de campus verschillen onderling van grootte. Het praktijkgebouw: betreft een grondgebonden functie van 1-laag. Het gebouw herbergt een groot aantal bijzondere functies: de winkel, de werkplaats, de kas en de dierenverblijven. […]

Voorzieningencluster Beeklaan

In het bestaande schoolgebouw aan de Beeklaan 184 te Den Haag wordt de nieuwe huisvesting voor Kindcentrum Toermalijn en een Centrum voor Jeugd en Gezin ondergebracht. In het gebouw worden daarnaast ook een gymzaal en een aantal multifunctionele ruimtes ondergebracht. Het bestaande schoolgebouw wordt hiertoe deels gesloopt, waarna het resterende deel wordt gerenoveerd. Naast het […]

Berghaus

Herontwikkeling naar een gecombineerd kantoor-, woon- en werkconcept. Het wordt duurzaam en in de oorspronkelijke stijl herbouwd. Het bestaat uit twee woontorens met totaal 288 woningen, een kantoortoren van ca. 21.600 m² en daarnaast 4 retail units in de plint en een ondergrondse garage. Aan de Noord-Westzijde komt een semi-publiek restaurant, voorzien op de begane […]

IKC van Harte

Realisatie van een duurzaam schoolgebouw inclusief gymzaal dat maximaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de eisen van BENG. Het nieuwe Kindcentrum biedt straks huisvesting aan 260 kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. De verschillende gebruikers en functies worden verenigd onder één groen dak op de plek van het bestaande […]

Van Maerlantlyceum

Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven is een havo-, atheneum- en gymnasiumschool voor circa 1.250 leerlingen en is gehuisvest in een Rijksmonument. Het 100-jarige lyceum gaat vernieuwen om zich voor te bereiden op het onderwijs van de toekomst. Het gebouw wordt verbeterd op het gebied van gezondheid, met name ventilatie, akoestiek, verlichting en energiezuinigheid. Het oorspronkelijke […]

Janshove

Het project bestaat uit de realisatie van 35 wooneenheden Somatiek en 24 wooneenheden Psychogeriatrie incl. gezamenlijke- en algemene ruimten én het Ontmoetingscentrum De Gasterij. De bouw zal in 2 fases plaatsvinden. De nieuwbouw bestaat hoofdzakelijk uit twee bouwblokken van twee lagen en in het lage deel De Gasterij. De beide hoge bouwdelen worden visueel gekoppeld […]

Gemini Noord & Zuid TU/e

Gemini bestaat uit 2 gebouwdelen, Noord en Zuid. De renovatie vindt gefaseerd plaats, waarbij eerst Noord wordt gerenoveerd en aansluitend Zuid. Het ontwerp van de nieuwe gevel blijft dicht bij het oorspronkelijke gevelbeeld, dat aan de zuidkant wordt gekarakteriseerd door zonwerende balkons en aan de noordkant door een strakke vliesgevel. Aan de noordkant van het gebouw […]

Floating Gardens Amsterdam

De werkzaamheden in beeld.

Werkzaamheden aan spoorzone / station Ede Wageningen

Een impressie van de werkzaamheden stand 16 mei 2023.

De Puls

De Puls – een icoon gericht op duurzaamheid en leefbaarheid –. Door de samenwerking tussen de ontwikkelaars VORM & EDGE is gezamenlijk gewerkt aan deze unieke woon- en werkomgeving aan de Amsterdamse Zuidas. De Puls krijgt veel openbare ruimtes, waaronder verschillende horeca, een supermarkt en een bioscoop met 9 zalen. Voor kantoorruimte is 36.000 m2 […]

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren