Zoeken

Incident instorting Wormerveer

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting zijn er door Daniel Koerhuis (VVD) Kamervragen gesteld. Hierbij gaat het met name om het “dieper liggend” probleem. De kwestie is nader uitgediept in het NRC van 10 september 2018. Pieter Plass De Kamervragen:

Rijk heeft geen rol in waarborgen constructieve veiligheid

Op 27 augustus 2018 geeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer haar reactie op de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren. Waarborgen constructieve veiligheid De minister deelt de noodzaak niet om waarborgen constructieve veiligheid met een verplichtend karakter middels regelgeving te gaan organiseren los van, of parallel […]

Heeft onderzoek van het incident Eindhoven wel zin?

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf. Met deze vraag begon de recente bijeenkomst Kennisportal Constructieve Veiligheid. Juist deze vraag nader beschouwen was uiteraard niet voor niets. Onderzoek heeft alleen zin als er ook iets mee wordt gedaan. De OvV heeft de afgelopen jaren al vaker dezelfde aanbevelingen geformuleerd. Het is […]

Wapeningcontrole – aantoonbaar voldoen

Tijdens het rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren d.d. 31 mei 2018 is uitvoerig over de noodzaak voor waarborgen constructieve veiligheid gesproken. De aanwezige experts waren het unaniem eens dat het bewerkstelligen van een dergelijke waarborg, onafhankelijk van voortgang met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), heel goed zou zijn. Hoe deze waarborg relatief eenvoudig gerealiseerd kan […]

Wapeningcontrole zonder tekening – naschrift

De blog “Zonder tekeningen wapening controleren?”  heeft een aantal interessante reacties opgeleverd. “Ach dat gebeurt al jaren zo …” “Het is een gevolg van bezuinigingen, versnippering in de bouw …” “Het zit em in de tools …” “Ja hoor, er zijn mensen die dit soort controles zonder tekeningen kunnen uitvoeren.” … Diverse verklaringen zijn een […]

Zonder tekeningen wapening controleren?

Ik kreeg recent een bijzonder ‘verslag’ van wapeningcontrole – van een te storten vloer – op een complex bouwwerk. Bouw- en woningtoezicht en de hoofdconstructeur gaven acte de présence. Het ‘bijzondere’ was dat beide heren zonder tekeningen of andere informatie zijn overgegaan tot het keuren. Hoe kun je dit ‘kijkje nemen’, want meer is het […]

The Terraced Tower

The Terraced Tower biedt 82 koopappartementen en 258 huurappartementen. Vanaf de Boompjes is er een doorkijk naar de charmante jachthaven aan de Hertekade. Op de begane grond bevinden zich straks voorzieningen die het leven zoveel aangenamer maken. Het zicht naar boven levert een mooi samenspel van terrassen op, waar elke bewoner zijn eigen invulling aan de […]

Post Utrecht / De Neude

Voorbereidende werkzaamheden in het monumentale pand zijn al in de zomer van 2017 gestart. Inmiddels zijn de oude garage annex traforuimte gesloopt, waarmee ruimte is gemaakt voor nieuwbouw op het binnenterrein aan de zijde van de Oudegracht. Ook wordt hier een nieuwe gevel opgetrokken. Aan de Oudegracht, een belangrijke winkelader, krijgt het gebouw een ‘tweede […]

De Stadhouders aan het Verhulstplein

Op de grens van het Haagse Statenkwartier en Duinoord verrijst het luxe appartementenplan De Stadhouders. Het plan omvat drie gebouwen die na elkaar ontwikkeld worden, met Frederik Hendrik als koploper. Hoewel elk van de Stadhouders een eigen karakter heeft, is er een fraaie samenhang in de onderlinge architectuur. De Frederik Hendrik wordt 50 meter hoog en bestaat uit […]

Wkb weer uit de parkeerstand

Op 29 juni 2018 heeft minister Ollongren de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Kernpunten van de brief: Zorgen zijn weggenomen. Draagvlak vergroot. Een aanpassing van het wetsvoorstel is niet nodig, nadere uitwerking kan prima door middel van lagere regelgeving. We gaan aan de slag met aanvullende pilots. Met diverse brancheorganisaties […]

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren