< Terug naar projectenoverzicht

Goese Lyceum te Goes

Goes

Deze school voor HAVO, VWO, Gymnasium en VMBO-tl kan 1.600 leerlingen huisvesten. Het Goese Lyceum heeft naast een onderwijsfunctie ook een maatschappelijke functie op het gebied van sport en ontmoeting.
De vier inpandige sportzalen bieden de mogelijkheid voor gebruik buiten lestijd en de grote, op te delen, aula ruimte voor verenigingen en kerkgenootschappen.
Het gebouw is zeer compact met een centraal open hart waaraan clusterpleinen, per vakgebied, gelegen zijn. Het gebouw is, vanaf de gevel gezien, in zones ingedeeld waarbij de gekozen constructie principes vrij indeelbare ruimten binnen een zone toelaten. Deze dragen er tevens zorg voor dat ook meerdere zones gekoppeld kunnen worden zonder dat de constructieve elementen hierbij storen. Verschillende soorten lesruimten, theorieruimten, vaklokalen en zelfstudieruimten bevinden zich in de “buitenste” zone. De bij elke vakcluster behorende clusterpleinen bevinden zich in de “binnen” zone waar ook spreekkamers en (docenten) werkruimtes zich bevinden. De “binnen” zone krijgt het daglicht vanuit het “open hart”, een drie lagen hoog atrium met daglicht vanuit het dak.

Opdrachtgever:
Hevo bv
Aannemer:
SMT / aan de Stegge Goes VOF
Architecten:
SP Architecten bna
Bouwsom:
€ 17.000.000
Periode:
2012 -2014
Projectomvang:
12.500 m²

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren