Afwisselende HBO Stageplaats voor bouwkundig opzichter / directievoerder

< Terug naar vacatures

 

Omschrijving

Afwisseling, zowel buiten als binnenwerk, en mooie projecten zijn sleutelwoorden voor een stageplaats bij ons.
Wat houdt het werk van een directievoerder of bouwkundig opzichter in?

Een directievoerder:

 • behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de bouw
 • verzorgt de afstemming tussen architect, adviseurs en aannemer
 • heeft een adviserende rol in afwegingen van tijd, kosten en kwaliteit
 • geeft leiding aan het toezicht op de realisatie
 • draagt zorg voor het vereiste overleg met overheidsinstanties en nutsbedrijven
 • ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert over afwijkingen
 • rapporteert over het werk
 • per project kan de afstemming met stakeholders verschillen; men krijgt te maken met informeel en formeel overleg, besprekingen, vergaderingen; de rol van DV kan hierin dan ook wisselen

Een bouwkundig opzichter:

 • controleert of een werk wordt gerealiseerd zoals vooraf afgesproken
 • toetst of het werk conform de opdracht wordt uitgevoerd
 • bewaakt voortgang en kwaliteit
 • signaleert afwijkingen
 • bewaakt meer- en minderwerk
 • rapporteert over zijn werk
 • per project kan de afstemming met stakeholders verschillen; men krijgt te maken met informeel en formeel overleg, besprekingen, vergaderingen; de rol van Opzichter kan hierin dan ook wisselen
 • op de meeste projecten is de Opzichter het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering

Wat zul je als stagiair gaan doen?:

 • meelopen met controles op de bouw
 • meelopen met de toetsing van het werk en checken of deze conform opdracht worden uitgevoerd
 • verwerken van de administratie
 • meekijken bij de verslaglegging van de controles, dagboeken etc
 • deelnemen aan de bouwvergadering en de werkbesprekingen
 • het op termijn zelfstandig uitvoeren van diverse opdrachten op het gebied van controles, verslaglegging en gesprekken voeren met diverse functionarissen

Wat breng je mee?

 • je hebt kennis van de gebruikelijke office-programmatuur en web based systemen voor kwaliteitsborging

 

Jillis aan het woord over zijn start als bouwkundig opzichter:

Martijn van Tussenbroek

commercieel manager
06 252 183 00 | m.van.tussenbroek@cbbarnhem.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren